Algemene voorwaarden – Atelier-Desiree

 • Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, werkzaamheden en goederen van Desirée Uitdewilligen.
 • Door het betalen van de factuur/cursus/workshop(reeks)/sessie verklaar je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • Je inschrijving is pas definitief, na ontvangstbevestiging per mail met eventuele aanvullende informatie. Deelname wordt bepaald op basis van volgorde van inschrijving.
 • Bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Per cursus/workshop(reeks) wordt het minimaal aantal deelnemers vermeld.
 • De betaling moet voor aanvang van de cursus/workshop(reeks) per bank zijn voldaan anders is deelname niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.
 • Deelname aan een cursus/workshopreeks kan kosteloos worden geannuleerd tot een week voor aanvang van de cursus/reeks. Daarna wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 • Een losse workshop/sessie kan kosteloos worden geannuleerd tot drie dagen voor aanvang van de workshop/sessie. Bij afmelding binnen de drie dagen voor de aanvang van de workshop/sessie wordt deze volledig in rekening gebracht.
 • Desirée Uitdewilligen behoudt het recht een cursus/workshop(reeks) bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. Het reeds betaalde geld wordt bij annulering binnen een week teruggestort.
 • Indien een cursusles/workshop niet doorgaat vanwege afwezigheid van de docent, wordt de les/workshop op een later afgesproken tijdstip ingehaald.
 • Indien docent, door onverwachte omstandigheden de cursus/workshop niet kan starten of de cursus niet kan afronden, dan wordt het geld van de niet afgenomen les/workshop terug betaald.
 • Wanneer een cursist afwezig is, wordt de instructie voor de gemiste les per e-mail toegestuurd. Inhalen van een les/workshop is niet mogelijk. Graag telefonisch of per sms/whatsapp afmelden als je verhinderd bent.
 • Indien cursist voortijdig stopt met een cursus/workshopreeks blijft de betalingsplicht bestaan. Bij ernstige omstandigheden/gezondheidsklachten wordt samen met de cursist naar een oplossing gezocht.
 • Desirée Uitdewilligen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding of andere persoonlijke schade voortvloeiend uit cursussen, workshops of individuele sessies of schade aan eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, noch voor eventuele schade veroorzaakt door cursist(e)/deelnemer.